Monthly Archives: Tháng Tư 2020

Độ phân giải camera là gì?

Khái niệm: Độ phân giải ( resolution) của camera quan sát là thước đo chất lượng mà hình ảnh camera thu được tại đầu ghi hình. Đơn vị tính: Camera có dây (camera Analog) thì độ phân giải được tíng bằng đơn vị TVL (tivi lines). Chỉ số TVL càng lớn thì camera càng nét. Những camera IP […]