Hình Thức Thanh Toán

Phương thức thanh toán

Quý khách hàng khi mua hàng hoặc tiến hành thanh toán vui lòng sử dụng đúng thông tin bên dưới:

Tên tài khoản: Lê Thanh Tuấn

Số tài khoản: 657744

Ngân hàng: MB Bank