Camera quan sát có ghi âm có những đặc tính và ưu, nhược điểm gì?