Cáp viễn thông 1 đôi 2 lõi có cường lực (cáp điện thoại)

7,000 4,500